Kontantlån

At låne penge kan gøres på flere forskellige måder: kontantlån er især fordelagtigt til de personer som ønsker det billigste fastforrentede lån. Med Kontantlån får man nemlig en fast rente i hele lånets løbetid og mulighed for at indregne et eventuelt kurstab i renten, som kan trækkes fra i skat.Samtidig er lånet konverterbart, så det frit kan lægges om, hvis man måtte ønske det. Kontantlån skal ses som et traditionelt realkreditlån med pant i fast ejendom. Kontantlån er fastforrentede og tilbagebetales efter annuitetsprincippet. Dvs. at ydelsen er konstant i hele et kontantlåns løbetid. Der opstår således en slags synergieffekt som betyder at når restgælden nedbringes, falder renteandelen, og afdragsandelen stiger. Kontantlån er bedst til mindre lån med kort løbetid, hvor det ikke kan betale sig at omlægge lånet senere.

 

Hvad er et kontantlån ?

 

Faktisk kan man sige at kontantlån på mange måder minder om de forhold som omgiver et obligationslån. Et sådant lån henviser nemlig også til en fast rente og sikkerhed i hele lånets løbetid, og man kender derfor også hér den månedlige ydelse, når man optager lånet. Obligationslån giver gode muligheder for senere hen at konvertere op eller ned og dermed enten reducere restgælden eller få en lavere ydelse. Obligationslån anbefales af bankene til større lån med længere løbetid. Når man kigger på udviklingen af lånet for de to ovennævnte lån, så ses det hurtigt at et boliglån afvikles på en lidt anden måde. Et sådant lån bruges, som navnet hentyder til, til at dække de udgifter som måtte opstå i forbindelse med køb af bolig, og som ikke kan finansieres med et realkreditlån. Løbetiden og ydelsen afhænger af, hvor meget man har brug for at låne og til hvilket formål. Et boliglån er således fleksibelt - det er nemlig muligt at ændre ydelsen, hvis mani nogle perioder har mulighed for at tilbagebetale enten flere eller færre penge. Så søg gerne efter kontantlån hvis du har behov for kredit og særligt ved mindre beløb er kontantlån en undersøgelse værd.