Lånetilbud

 

For mange kan det være en administrativ udfordring at finde et attraktivt lånetilbud blandt de mange lån som er bedst for den enkelte i forbindelse med billån, forbrugslån, boliglån etc. Lån penge her

Har man brug for mere end blot et lånetilbud som regulært forbrugslån som udbydes af diverse online finansieringsselskaber, så er det en god ide at få en længere dialog med sin bank. Eksempelvis er de nuværende priser på boliger i et niveau som giver mulighed for at opnå attraktive lånetilbud med tillægslån, og derfor er det en god ide at få snakket økonomien igennem med banken.

Et møde med ens bankrådgiver kan munde ud i et lånetilbud. Men spørgsmålet er så hvad et sådant tilbud egentlig bærer med sig. Låser det eksempelvis kursen, selvom man ikke skriver under på papirerne med det samme? Faktisk så er et lånetilbud så at sige blot en beregning på hvad lånet koster. Tilbuddet er normalt kun gyldigt for dem der laver det hvis der er angivet en svarfrist. Prisen på lånet kan svinge med prisen på obligationerne på børsen. 

Normalt vil en underskrevet låneaftale indeholder en kurssikring. Dette betyder at kursen på ens lån, og der med også renten, er låst mod et gebyr. Alternativt kan man lave en låneaftale uden kurs sikring.

Hvor får jeg et godt lånetilbud ?

For iværksættere som ønsker at tage det første store skridt mod etablering af en virksomhed, så ser forholdende en anelse anderledes ud. Således iværksatte Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2005 et samarbejde med Vækstfonden omkring det såkaldt ’Kom-i-gang-lån’, hvor lånets betingelser bygger på en låst pakke med et lånetilbud. Lånet er rettet mod den brede gruppe af iværksættere.

Lånetilbud gives med en statslig kaution, som dækker 75 pct. af et eventuelt tab. Målet er at stimulere til udvikling af et samarbejde, som kombinerer långivning fra et pengeinstitut med rådgivning om etablering og drift af egen virksomhed til iværksættere.

Derfor burde det være muligt at få et godt lånetilbud fra banken. Men det er vigtigt at undersøge forskellige lånetilbud.