Valutalån

Det har i adskillige år været almindeligt, at danske virksomheder og nogle private eksempelvis husejere dækkede en del af deres finansieringsbehov ved valutalån i udenlandsk valuta. Den indlysende fordel ved et valutalån består i, at man ofte kan optage lån i udenlandsk valuta til en lavere rente end den danske.

Når man optager et valutalån i udenlandsk valuta, løber man dog en risiko for valutakurstab, og altså for en højere effektiv rente, end man måske havde regnet med. Så selvom man umiddelbart skulle mene, at der er en vis risiko ved eksempelvis at foretage sig et boliglån som et fastrente lån, så synes der alligevel at eksistere en rimelig høj risiko i valutalån ved at handle med fremmed valuta. Der findes nemlig utrolig mange nationale forhold som kan have en større eller mindre indflydelse på kursændringer af de forskellige valutaer.  

Om du skal vælge et decideret lån eller en kassekredit i udenlandsk valuta, afhænger af hele det mønster, som dannes af ind/- og udbetalinger i udenlandsk valuta, ens gæld, tilgodehavender osv. Det er komplekst og man bør søge god information forud for en afgørelse om det er en god ide.

Andre har dog en helt anden indgangsvinkel til valuta markedet og valutalån, og ser det nærmest som en legeplads, som giver mulighed for at veksle rundt mellem diverse valutaer, med den hensigt at skabe profit. Således kan der være store muligheder i at tænke i valutalån og valutakurser som en  investering. Især nu hvor den Danske Krone eksempelvis står stærkt i forhold til det Engelske Pund samt den norske og svenske krone, virker det som om, at man løber en minimal kursrisiko ved valutalån grundet den finansielle ustabilitet.